Unit Arkitektur AB
+46 31 604160
Första Långgatan 12B
413 03 Göteborg

Europan söker sekreterare – 20 januari


Är du intresserad av att föra fram ung nyskapande arkitektur? Sök då uppdraget som sekreterare för Europan i Sverige.

Vi har under de senaste sex åren drivit det svenska sekretariatet för Europan. Det är nu dags att lämna över uppgifterna till en ny konstellation. Traditionellt har Europansekretariatet drivits av två personer som har ett eget arkitektkontor. Vi tror att det är en bra modell, och välkomnar speciellt de som söker i par eller mindre grupp.

De som söker ska vara intresserade av stadsbyggnad och kunna hantera en rad olika organisationsfrågor. Sekreterarna kommer att hålla i hela tävlingsprocessen. Här ingår att lokalisera tävlingstomter, kontakter med tomtrepresentanter, programskrivning, deltagande i möten mellan de europeiska sekretariaten, handhavande av alla tävlingsförslag, organisation av juryförfarandet, arrangemang av utställningar, föreläsningar och debatter, coachning av tävlingsvinnarna, och produktion av publikationer. Sekreterarna måste kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Uppdraget utförs på konsultbasis med Sveriges Arkitekter som beställare, och innebär ett budgetansvar. Det är arvoderat, och motsvarar totalt någonstans mellan 25 % och 50 % av heltid. En viktig aspekt är en långsiktighet hos sekretariatet, och de sökande bör se framför sig att verka under ett antal omgångar av Europan. Sekretariatet har i sin verksamhet stöd av Svenska Europankommittén.

Formulera ansökan fritt på en A4, och skicka till elisabet.elfstrom@arkitekt.se med kopia till anders@arkitekturproduktion.se. Ansökan ska vara inskickad senast den 20 januari2018. Vi kommer att kontakta ett urval av de sökande för vidare diskussioner. Du kan också ställa frågor till Europankommitténs ordförande Anders Johansson på 0708-729 580.

Europan är en internationell tävling för arkitekter under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år. Nästa omgång blir Europan 15 och kommer att handla om ”den produktiva staden”.

Se hur processen är uppbyggd på www.europan-europe.eu.

MER INFO