Unit Arkitektur AB
+46 31 604160
Första Långgatan 12B
413 03 Göteborg

KONTORET


 

Unit Arkitektur är ett göteborgsbaserat arkitektkontor som huvudsakligen arbetar med bostäder och stadsplanering. Vi har sedan kontoret grundades 2005 arbetat med bostäder i alla skalor, från enfamiljshus, vindsinredningar och nybyggnad av flerbostadshus till utredningar av hela stadsdelar.

Från att under de första tio åren specialiserat oss på tidiga skeden, har kontoret alltmer kommit att ägna sig åt projektering och följa projekten ända tills att de faktiskt byggs.

Genom att jobba med tidiga skeden – ofta i nära samarbete med utvecklarna – har vi skaffat oss kunskap om affärssidan i projektutveckling, vilket är ett stort stöd i bostadsprojektering.

Vi har fått ett flertal priser och utmärkelser för våra genomförda bostadsprojekt; Unit blev utvalt att representera Norden i 2016 års venedigbiennal.

Sedan 2015 har vi ställt om till att projektera i BIM med ArchiCad.

 

Adress:

Unit Arkitektur AB

Första Långgatan 12

SE-413 03 Göteborg

+46 31 604160

 

Kontors-CV: cv unit


 

mikael_low_res_web

MIKAEL FREJ

Arkitekt SAR/MSA  Delägare

Tel. +46 31 604161

Mobil 076 2502960

mikael.frej (at) unitark.se

CV Mikael Frej

klas_low_res_web

KLAS MOBERG

Arkitekt SAR/MSA  Delägare

Tel. +46 31 604162

Mobil 0704 416528

klas.moberg (at) unitark.se

CV Klas Moberg

 

 


 

 

lisa_låg

LISA WISCHERMANN

Arkitekt / M. Sc. Arch

Tel. +46 31 604160

lisa.wischermann (at) unitark.se

Jon_Web_hemsida

JON TIBELL

Arkitekt

Tel. +46 31 604163

Mobil 0700 902838

jon.tibell (at) unitark.se

CV Jon Tibell


[/col]

JOSEFIN MATTSSON

Arkitekt kandidatexamen

Tel. +46 31 604160

josefin.mattsson (at) unitark.se

CHRISTINA HANSSON

Ekonomi

 


 

Tidigare medarbetare:

James Reidy

Sandra Grönlund

Marzia Bergo

Anders Holmer

Frans Magnusson
Gaetano di Napoli
Jens Zackrisson
Emma Ekström
Agnieszka Majcher
Kelvin Roovers
Carl Christofferson