Unit Arkitektur AB
+46 31 604160
Första Långgatan 12B
413 03 Göteborg

Digital produktion

Digitalt styrd tillverkning.

Unit har under flera år ansvarat för olika mastersutbildningar  på Chalmers Arkitektur.

Det genomgående temat har varit att studera hur olika nya programvaror kan kopplas till tillverkningsindustrins robotar för att få en kontinuerlig digital kedja från ”File to Factory”. Samarbeten med tillverkningsindustrin i Västsverige har etablerats i alla kurser.

Exempel på kurser:

”Material and Detail”

”File to Factory”

”Building Design Lab”