Unit Arkitektur AB
+46 31 604160
Första Långgatan 12B
413 03 Göteborg

Europan

Europan – Ett idélaboratorium för staden.

Unit har under de senaste fyra åren arrangerat Europan på uppdrag av Sveriges Arkitekter.

Europan är en sammanslutning av 16 europeiska länder, med uppgift att arrangera arkitekttävlingar för unga arkitekter. Initiativet kommer från Frankrike, där bostadsdepartementet sedan 70-talet har ett program för att stimulera ny arkitektur, PAN (Programme Architecture Nouvelle), vilket sedan 1988 utvidgats  till Europan – en bred kulturell plattform för utbyte av idéer och forskningsresultat mellan arkitekter från olika delar av Europa. Europan har utvecklats till världens största återkommande arkitekttävling. Bilder är från pristagare under de senaste tävlingsomgångarna.

Den svenska hemsidan

Den europeiska hemsidan