Unit Arkitektur AB
+46 31 604160
Första Långgatan 12B
413 03 Göteborg

Lilla gatan

Förslag på påbyggnad med 12 nya lägenheter i befintlig fastighet i Göteborg.

Efter begäran om planbesked har byggnadsnämnden beslutat att starta detaljplanearbete år 2020.