Unit Arkitektur AB
+46 31 604160
Första Långgatan 12B
413 03 Göteborg

Nya Hovås

Under hösten arbetade UNIT, White, Krok&Tjäder och Skanska Teknik på ett parallellt uppdrag för Skanska i Nya Hovås. Unit har valts att arbeta vidare med de tre bostadshusen om ca 135 lägenheter. Fantastiskt kul tycker vi!

Förslaget bygger på att låta kontinuerliga balkonger ge husen ett starkt uttryck och lägenheterna den extra kvaliteten.