Unit Arkitektur AB
+46 31 604160
Första Långgatan 12B
413 03 Göteborg

NYA HOVÅS

300 bostäder i Nya Hovås.

Unit har genomfört ett parallellt uppdrag med HSB Göteborg och Next Step Group Utveckling AB som beställare.

Uppdraget innebar att ge ett förslag inom gällande detaljplan. Området kommer att innehålla ca 1200 bostäder och 37 000 kvm lokaler fullt utbyggt.  Vi förespråkade en tydlig stadsbyggnad med klara gränser mellan privata- halvprivata och offentliga ytor. I samma anda föreslås en central vårdad park  kring Krögarebäcken med klara gränser mot intilliggande bebyggelse som värdehöjande element för bostäder och lokaler i området. Ytorna i bottenvåningarna får en flexibel utformning som gör att de kan variera mellan bostad/ bokal/ kontor eller butik. Detta ger en möjlighet till utveckling och förändring över tid som karakteriserar dynamiska områden.