Unit Arkitektur AB
+46 31 604160
Första Långgatan 12B
413 03 Göteborg

SÖDRA ÄNGGÅRDEN

500 bostäder i Södra Änggården

2016 tog vi fram underlag inför ett fastighetsförvärv för PEAB i Göteborg. Underlaget bestod i ett mängdat förslag samt nyckeltal till grund för kalkylen. Efter genomfört köp har vi under 2017 tagit fram en programhandling till stöd för kommande detaljplandearbete av kvarteret.

Förslaget bottnar i det pågående detaljplanearbetets intentioner i Södra Änggården och är utformat så att dessa två kvarter på ett naturligt skall sätt växa ihop med det övriga området.

Stauts: Pågående

Bilder: Unit Arkitektur

Perspektiv: Tomorrow