Unit Arkitektur AB
+46 31 604160
Första Långgatan 12B
413 03 Göteborg

TIDIGA SKEDEN

Förstudier innan fastighetsköp.

Vi har under de senaste 5 åren gjort en stor mängd förstudier till bland annat JM:s och Seniorgårdens fastighetsköp. Under åren har vi utvecklat en modell som dels tar hänsyn till osäkerheter i planprocesser och dels mängdar och styr relevanta kostnadsfaktorer. Dessa studier har legat till grund för en korrekt prissättning av fastigheten.