Arkitekturvisioner

Unit har blivit inbjudna att göra ett visionärt förslag om Brunnsparken i regi av Arkdes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och design). Röhsska museet är lokal arrangör och utställare. Mer info här...

Debattartikel om Skeppsbron

Artikel i GT debatt den 25 mars angående att Göteborgs politiker - liksom Trump - vill styra kulturellt innehåll. Länk till artikel i GT Artikel: Förutom vardaglig politisk verksamhet har Socialdemokraterna i Göteborg även blivit smakdomare och arkitekturkritiker. Socialdemokraternas politisering av arkitekturen är...

Dags- och solljusstudier

Vi stöter allt oftare på konkreta krav på noggrannare dags- och solljusstudier från både myndigheter och beställare. Med tiden har vi utvecklat metoder och kompetens i moderna beräkningsverktyg och kan idag göra dessa studier internt. Vi hjälper gärna beställare och...

Nya Hovås

Stommen till det första huset är i princip rest.  Projektet som kallas Brf. Urbani har vi ritat för Skanska. Inflyttning är beräknad att starta till våren 2021. Läs mer om projektet...

Planprojekt i Heljered

Vi har under de senaste två åren arbetat med ett bostadsområde i Heljered som ligger vid Sandsjöbackareservater i höjd med Kållered. Beställare är HSB Mölndal och Mölndalsbostäder. Nu har Plan- och exploateringsutskottet samt kommunstyrelsen i Mölndal givit klartecken för start...

Byggnation i Nya Hovås

Efter grundarbeten samt gjutning av källarväggar, har stomresningen påbörjats för det första av totalt fyra hus i Nya Hovås.  Projektet som kallas Brf. Urbani har vi ritat för Skanska. Inflyttning är beräknad att starta till våren 2021. Läs mer om projektet...

Osäkra utsikter

Plasthus II med den fina utsikten får representera de oklara utsikterna som marknaden står inför i Sveriges Arkitekters branschrapport 2019....

Äntligen godkänt

Liksom i många villaområden finns ingen detaljplan för den del av Hjuvik där Plåthus I ligger, vilket alltid medför osäkerheter kring vad man kan och får göra. Vår bygglovsansökan har under de senaste fyra åren gjort den längsta tänkbara rättsliga...

Nominering till SAVG:s arkitekturpris

Unit är nominerat till Sveriges Arkitekter Västra Götalands arkitekturpris för 2019, tillsammans med 4 andra projekt. Vinnaren offentliggörs den 3:e oktober. "SAVGs arkitekturpris syftar till att stimulera diskussionen om arkitektur såväl inom branschen som hos allmänheten. Den delas ut varannat år till ett...