Arkitekturvisioner

Arkitekturvisioner

Unit har blivit inbjudna att göra ett visionärt förslag om Brunnsparken i regi av Arkdes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och design). Röhsska museet är lokal arrangör och utställare.

Mer info här