Flexhem – Lund

Heljered – Göteborg

Björkris – Kungsbacka

Hills – Mölndal

Nya Hovås – Göteborg

Tävling

Tärnan – Varberg

Fibercementhus I – Mölndal

Plasthus II – Göteborg

Södra Änggården – Göteborg

Trähus – Göteborg

Arkitekturvisioner – Göteborg

Ombyggnad av bostadshus – Göteborg

Glashus – Varberg

Tegelhus – Göteborg

Plasthus I – Göteborg

Aluminiumhus – Alingsås