Unit Arkitektur

Våra kunder består huvudsakligen av ägarstyrda företag,

som vill uppnå personliga projekt med höga designambitioner, samtidigt som de vill uppnå en god affär.

Relationer är viktigt för oss och vi har alltid ett stort personligt engagemang i projekten. Vi tar inte fler projekt än att vi kan uppfylla detta.

 

Mikael har över 25 års erfarenhet som arkitekt i flera länder, under senare tid med slagsida mot tidiga skeden inom bostadsplanering i Göteborgsområdet.

Klas har också över 25 års erfarenhet som arkitekt i alla program och alla skalor, under senare tid huvudsakligen inom bostäder.

Lisa, som är utbildad i Tyskland, har lång erfarenhet från modellering och projektering med högt ställda BIM-krav.

Jon har en väldigt gedigen erfarenhet från simuleringar, BIM-samordning och handläggning av komplexa projekt; kort sagt från det mesta.

 

Vi arbetar sedan 2005 huvudsakligen med planuppdrag och bostadsprojekt, med upp till 300 bostäder.