Dags- och solljusstudier

Dags- och solljusstudier

Vi stöter allt oftare på konkreta krav på noggrannare dags- och solljusstudier från både myndigheter och beställare. Med tiden har vi utvecklat metoder och kompetens i moderna beräkningsverktyg och kan idag göra dessa studier internt. Vi hjälper gärna beställare och kollegor med detta arbete i alla projektskeden. Det kan gälla beräkning av dagsljusfaktor för bygglov och miljöcertifiering eller vertikal himmelskomponent (Vertical Sky Component – VSC) för bedömning av tidiga volymstudier. Hör gärna av er till Jon Tibell 0700-90 28 38 om ni är intresserade eller bara undrar något.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med.

  • Rapport Dagsljusfaktor och Solvärmefaktor, Bygglov, Svanen & Miljöbyggnad
  • Beräkning av VSC (Vertical Sky Component – Vertikal himmelskomponent) och bedömning av förutsättningar för dagsljus i tidiga skeden.
  • Solstudier ”antal soltimmar vid dagjämning och solstånd”.
  • Klimatbaserad simulering av antal kWh/m² och år för placering av solceller och solfångare.