Äntligen godkänt

Äntligen godkänt

Liksom i många villaområden finns ingen detaljplan för den del av Hjuvik där Plåthus I ligger, vilket alltid medför osäkerheter kring vad man kan och får göra. Vår bygglovsansökan har under de senaste fyra åren gjort den längsta tänkbara rättsliga resa som ett villabygge kan ge sig ut på.  Efter en överklagandeprocess som gick upp till högsta instans, Mark och miljö-överdomstolen, blev bygglovet äntligen godkänt och projektet kan börja.

Gången var som följer.

Det av kommunen godkända bygglovet överklagades av en granne till Länsstyrelsen i Västra Götaland, som underkände överklagan.

Då överklagade samma granne det beslutet och ärendet togs upp i Mark och miljödomstolen, som godkände överklagan. (!)

Då överklagade våra beställare Mark och miljödomstolens beslutet och ärendet togs upp i Mark och miljö-överdomstolen där våra beställare slutligen fick rätt. Detta beslut går ej att överklaga.

Vi får gratulera och ser fram emot att se detta byggt!