Hills Söderläget byggstart

Hills Söderläget byggstart

Sprängt, grova markarbeten utförda och påbörjad pålning för Hills bostäder i Brf:en Söderläget.

 

Väggelementen kommer att tillverkas i en egen elementlina på plats.

 

http://hillsvillastad.se/