Planprojekt i Heljered

Planprojekt i Heljered

Vi har under de senaste två åren arbetat med ett bostadsområde i Heljered som ligger vid Sandsjöbackareservater i höjd med Kållered. Beställare är HSB Mölndal och Mölndalsbostäder. Nu har Plan- och exploateringsutskottet samt kommunstyrelsen i Mölndal givit klartecken för start av detaljplanearbetet vilket kommer att ge ett tillskott på ca 350 bostäder. Vi har föreslagit tätare grupper av bebyggelse med 20-40 bostäder i varje vilket gör att man kan spara sammanhängande grönytor mellan dessa, något som Mölndals stad har uppskattat. Unit kommer att utveckla vidare HSB:s del av Heljered.