Aluminiumhus

Kring sjön Gärdsken i södra Alingsås ligger ett villaområde som byggdes upp under 20-talet. Ursprungligen var det små trähus i 1 1/2 våning med en källarvåning i sten och klassicistisk detaljering. Ägarna till ett av de få husen i ursprungligt skick önskade större ytor och ville renovera det existerande huset.

 

En ny korridor lades mellan nybyggnad och existerande hus, som även blev den nya entrén. Det nya vardagsrummet fick maximal öppenhet mot trädgården men är stängt mot gatan eftersom man inte ville ha någon insyn. Stadsbyggnadskontoret ville se en fönstersättning på den slutna fasaden för att lätta upp intrycket mot gatan och lösningen blev en växt-spalje på den täta gaveln för att ge den liv. Spaljens funktion är dekorativ under interimstiden mellan färdigbyggt hus och bevuxen spalje. Mönstret är grafiskt men organiskt och har en gynnsam geometri för klängväxter.

 

Huset är grundlagt på murade grundmurar med krypgrund och har en fasad av naturanodiserade aluminiumplåtar.

 

2010