Arkitekturvisioner Brunnsparken

Unit blev inbjudna att göra ett visionärt förslag om Brunnsparken i regi av Arkdes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och design). Röhsska museet är lokal arrangör och utställare.

 

 

Göteborg söker liksom en tonåring sin identitet och pendlar mellan marknadsliberalism och historicism. Politiker och tjänstemän reser å ena sidan till fastighetsmässan MIPIN i Cannes och låter sig inspireras till megalomaniska projekt på hemmaplan. Å andra sidan växer rörelser fram som istället reser i tiden, och vill bygga framtidens Göteborg som en kopia av dåtiden. Olika grupper kommer uppenbarligen med olika svar eftersom de ställer sig olika frågor. Brunnsparken representerar i vårt förslag hela Göteborg eftersom platsen är stadens hjärta. Därför går det inte att diskutera Brunnsparken isolerat innan man har en idé om vad man vill med Göteborg.

Vår vision handlar om en önskan att Göteborg överhuvudtaget hade en vision. Tills dess kan man börja arbetet med att ställa frågor.

 

Frågor

Göteborg har inspirerats och kopierat i alla tider. Grundplanen till Göteborg var en nederländsk typstad, stenstaden är ett kontinentaleuropeiskt koncept, Götaplatsen en reflexion av 20-tals klassicism, nya alltför täta utvecklingsområden är resultatet av studieresor till Vancouver och så vidare.

Städer söker sin identitet på ett sätt som påminner om hur unga människor söker sina identiteter. Städer jämför sig med varandra. Städer tävlar med varandra. Städer bevakar varandra. Man tittar på förebilder och låter sig inspireras. Man låter sig förledas att tro att ett stort pariserhjul eller ett högt hus inte bara symboliserar, utan även är en förutsättning för att vara en storstad. Skall vi fortsätta sampla världen? Vad ger det staden att bygga vårt eget Turning Torso, vårt eget Barcode-område vid stationen? Skall vi kopiera och kopierar vi i så fall rätt saker? Varför inte lyssna på forskningen som säger att städers framgångsfaktorer inte är spektakulära byggnader. Det går dussintals med havererade miljardprojekt på varje lyckat Bilbao. Vilken fråga är Bilbaoprojekten svaret på?

 

Vad skulle svaret bli om man ställde helt andra frågor?

Vem tävlar vi med?

Vilken är det vuxna Göteborgs identitet?

Om Göteborg vore en groupie, vem skulle då artisten vara?

Är spektakulära projekt bra?

Vem vill vi skall flytta till Göteborg?

Är Långgatorna och Röda Sten – som hyllas internationellt – lyckade på grund av att de inte är planerade, lite fula?

Är kanske fulheten Göteborgs största tillgång?

Kan vi planera framgång?

Var upplevs Göteborg autentiskt?

Vad är vi stolta över?

Är höghus och pariserhjul den osäkre tonåringens alltför dyra märkeskläder?

Är vi i världsklass?

Och så vidare…

 

Neon

Neonet står för det vi inte är men drömmer om att vara. Den inbillade spegelbilden i källan. Neonljus och skyltar kopplade till intensiva urbana miljöer som Times square, Shinjuku, Piccadilly circus, Berghain, Szimpla Kert eller Toffler Rotterdam beroende på preferenser.

 

Röhsska

ArkDes

 

2021

Arkitekturvisioner Brunnsparken