Björkris 2

I Kungsbackas norra delar ligger bostadsområdet Björkris där den första etappen är färdigställd. Detaljplanen för den andra etappen i Björkris rymmer utöver skola och parkeringshub 13 kvarter och kommer att rymma cirka 800 bostäder.

Hösten 2019 bjöd Trollängen in Unit, tillsammans med Tengbom och Liljewall, till ett parallellt uppdrag för den andra etappen där Unit blev utvalda att gå vidare. Efter olika förstudier projekterar vi nu det första kvarteret som rymmer 15 radhus och 2 flerbostadshus.

Trollängen

2019-