Digital produktion

Unit undervisar på masterutbildningen för Arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola inom digital produktion och digitalt styrd tillverkning. Utbildningen har ett nära samarbete med tillverkningsindustrin i Västsverige med syftet att studera hur programvaror som används för formgivning kan kopplas till tillverkningen i industrin, för att få en kontinuerlig digital kedja. Olika material och tillverkningsmetoder har studerats under olika år: rostfria plåtar och laserskärning/cnc-bockning, träskivor och cnc-fräsning, granit och cnc-sågning samt akrylplast och laserskärning.

 

2008-