Glashus

Strax söder om Varberg ligger Glashuset. Beställaren ägde en lantbruksfastighet som man önskade bygga ut för att ge utrymme åt en växande familj. Förutom ett funktionellt ytkrav önskades en stor glasad entré. Unit föreslog en stor glasbyggnad på 250 kvm där en mindre byggnad på 70 kvm placerades inne i glashuset. Därigenom slöts gårdsrummet till samtidigt som utsikten mot fruktträdgården bevarades. Glashuset är byggt med standardväxthuskomponenter inklusive klimatstyrande teknik som vädringsklaffar i taknock samt solskyddsdukar med högreflekterande aluminiumbeläggning. Att använda växthusteknik är en kostnadseffektiv lösning som möjliggjorde ett 250 kvm stort glasat allrum till kostnaden för av traditionell utbyggnad på 30 kvm. I den inre byggnaden på 70 kvm placerades teknikintensiva funktioner som tvättstuga, badrum, teknikrum och kök. I glashuset finns det två klimatzoner; en på marknivå och en varmare på takterrassen. För att undvika att dra in ny teknik i Hallandslängan ritades sovrummen in här och längan renoverades varsamt interiört och exteriört, efter beställarnas önskan. Klimatet i växthuset motsvarar ett sydligt inlandsklimat som Ankara eller Sevilla.

 

2008