Heljered

Heljered ligger strax väster om IKEA i Kållered, alldeles intill Sandsjöbackareservatet och är ett gammalt kulturområde. Mölndalsbostäder och HSB Mölndal har under lång tid försökt att ta fram en detaljplan för området men projektet har av olika skäl stannat upp. 2017 fick Unit uppdraget att göra ett omtag på hela området tillsammans med 02 Landskap. Förslaget bygger på att samla bebyggelsen i tätare grupper så att man kan behålla delar av kulturlandskapet. Varje grupp delar en entréyta som följer höjdkurvorna och från denna yta nås de circa 30 bostäderna som varje grupp omfattar. Unit har utformat förprojektet på HSB:s del om ca 170 bostäder samt arbetat med illustrationsplanen och bilder till planprogrammet. Planen är ute på granskning under våren 2024.

 

HSB Mölndal

 

2017 –