Heljered

Heljered ligger strax väster om IKEA i Kållered, alldeles intill Sandsjöbackareservatet och är ett gammalt kulturområde. Mölndalsbostäder och HSB Mölndal har under lång tid försökt att ta fram en detaljplan för området men projektet har av olika skäl stannat upp. 2017 fick Unit uppdraget att göra ett omtag på hela området tillsammans med 02 Landskap. Förslaget bygger på att samla bebyggelsen i tätare grupper så att man kan behålla delar av kulturlandskapet. Varje grupp delar en entréyta som följer höjdkurvorna och från denna yta nås de circa 30 bostäderna som varje grupp omfattar. Unit arbetar vidare med HSB:s del av området vilken rymmer ca 160 bostäder. Planen skall ut på samråd under hösten 2020.

 

HSB Mölndal

 

2017 –