Ombyggnad

Sedan 2012 har vi haft i uppdrag att underhålla och förnya Holger Blomstrands fastighetsbestånd av hyreslägenheter i Göteborg. Unit har ritat 72 nya vindslägenheter i tre olika landshövdingehus. Lägenheterna har genom åren utvecklats till att bli så små som gällande regler tillåter samt att vi löser dagsljus och utrymning i en och samma fönsterbalkong. Tilläggen till de befintliga råvindarna är minimala och består som regel av ett badrum och en köksuppställning. Därför är mycket av loftkänslan kvar även om lägenhetsytan är på 20 kvm. Vi har även projekterat och medverkat i stamrenovering i fem fastigheter med sammanlagt 334 lägenheter. Uppdragen har sträckt sig från inledande uppmätning eller 3D-scanning, projekteringens alla faser till lägenhetsblad och register. Bygghandlingsskedet har utförts på uppdrag av totalentreprenörerna Ro-gruppen eller FO Peterson.

 

Holger Blomstrand

2012 –