Södra Änggården

2016 tog Unit fram underlag inför ett fastighetsförvärv för PEAB i Göteborg. Underlaget bestod i ett mängdat förslag och nyckeltal till grund för kalkylen. Efter genomfört köp har Unit under 2017 tagit fram en programhandling till stöd för kommande detaljplanarbete av kvarteret.

 

Förslaget bottnar i det pågående detaljplanarbetets intentioner i Södra Änggården och är utformat så att dessa två kvarter på ett naturligt sätt ska växa ihop med det övriga området.

 

PEAB

2017