Tävling

Våren 2021 bjöds Unit in till ett parallellt uppdrag utanför Göteborg. Huvudidén med förslaget är att bryta upp den relativt stora volymen som en 6-spännare ger, så att de nya huset passar in i den småskaliga omgivningen. Förslaget löser också tillvalet med inglasad balkong utan att påverka den yttre gestaltningen. Fasaderna är utformade i olika toner av grönfärgat tegel.

2021