Små lägenheter

Små lägenheter

26 små lägenheter i Kv. Knappnålen i Göteborg har beviljats bygglov med de sedan 2014 gällande reglerna för små lägenheter. Nu kan en möbel uppfylla flera funktionskrav vilket leder till ca 30% mindre yta för lägenheter. Lägenheter under 35 kvm behöver inte heller uppfylla tillgänglighetskraven.

 

Beställare är Blomstrand Byggnads AB.