ArchDaily

ArchDaily

Vi är väldigt glada över att ArchDaily valt att publicera Hills, Units första byggda flerbostadshus!

ArchDaily har på 10 år blivit den dominerande plattformen för arkitektur på nätet. Hela världen täcks och årligen publiceras cirka 3000 projekt från inredningar till stadsplanering, och plattformen har ca 13 miljoner besökare per månad.

Kring Hills Golf & Sports Club byggs Hills villastad som består av villor och fem stycken flerbostadshus som tillsammans bildar Brf. Söderläget. Detaljplanen illustrerar flerbostadshusen i form av huskroppar med klassiska fyrspännare. Detta resulterade i stora husvolymer och associationerna gick till 60-talets bostadsområden. Den drivande logiken i gestaltningen har istället varit att bryta ner skalan så att husen harmoniserar med de bakomliggande enfamiljshusen. Husen delades upp på mitten och försågs med en glaslänk som rymmer trapphuset. Till alla lägenheter ritades stora balkonger och terrasser, och alla lägenheter har utsikt mot parken.

Tack till Veidekke för förtroendet och ett bra samarbete!

Titta på projektet här!