Hills

Området Hills ligger högt och naturskönt vid Sandsjöbacka naturreservat i Mölndal, en grannkommun till Göteborg. Namnet Hills kommer från Arthur Hills som är golfbanearkitekten bakom Hills Golfbana som invigdes 2005. Unit blev inbjudna till ett parallellt uppdrag 2014 där uppdraget var att formulera ett kvalitetsprogram för bostadsutvecklingen av hela området. Uppdraget utvecklades även till att Unit blev tillfrågade att rita flerbostadshusen i etapp 1, som fick namnet Brf. Söderläget. Kring Hills Golf & Sports Club byggs Hills villastad som består av villor och fem stycken flerbostadshus som tillsammans bildar Brf. Söderläget. Den gällande detaljplanen illustrerar flerbostadshusen i form av fyra huskroppar med klassiska fyrspännare. Detta resulterade i stora husvolymer och associationerna gick till 60-talets bostadsområden. Den drivande logiken i gestaltningen har istället varit att bryta ner skalan så att husen harmoniserar med de bakomliggande enfamiljshusen. De fyra husen blev fem och delades upp på mitten, samt försågs med en glaslänk som rymmer trapphuset. Till alla lägenheter ritades stora balkonger och terrasser, och alla lägenheter har utsikt mot parken.

 

Veidekke

2018