Nya Hovås

Hösten 2017 bjöd Skanska in Unit, tillsammans med White, Krook & Tjäder och Skanska Teknik, till ett parallellt uppdrag i Nya Hovås för området söder om kodakhuset. Unit blev utvalda att gå vidare med att rita tre bostadshus om 131 lägenheter och en lokal. Inom samma område skall även HSB och Veidekke utveckla bostäder så att det sammanlagt kommer att byggas ca 300 bostäder. Husen binds samman med ett gemensamt garage om ca 150 parkeringsplatser. Unit ritar även det gemensamma garaget. Förslaget bygger på att låta kontinuerliga balkonger med rundade hörn ge de mest exponerade bostadshusen ett starkt uttryck, och lägenheterna en förhöjd boendekvalitet. Inflyttning avslutades under oktober 2021.

 

Skanska

2017-2021