Trähus

20 km söder om Göteborg ligger området Billdal. Här breder västerhavet ostört ut sig och längre norrut skymtas den södra skärgården. Intill kustlinjen ligger Trähuset, omgivet av ett flertal stora villor. Trähuset fick anpassas till platsen och optimeras för att uppnå goda boendekvaliteter. Genom en medveten placering av huskroppar och fönster fångades vyer av attraktiv utsikt vilket gav en känsla av att bo nära naturen, trots att fastigheten ligger mitt i ett villaområde. För att skapa olika uteytor har trähuset stora terrassytor. Huset är i tre våningar varav den övre är roterad 90 grader. Därigenom vänder huset ryggen utåt grannhusen;  inåt gården är skalan mer intim och fasaderna uppglasade. Detaljeringen hålls enkel för att balansera upp den komplicerade geometrin. Fasaden är slät med järnvitriolbehandlad granpanel. Beslagning och fönsterpartier är i natureloxerad aluminium. Det övre planet rymmer tre sovrum och badrum med tvättstuga. I entréplanet finns de offentliga ytorna och genom glaspartierna kan man öppna upp mot den inre gården.

 

2012